Monday, 10 December 2012

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh / Hari                             : 01 November 2012 / Khamis

Masa                                           : 11.35 pagi – 12.05 tgh

Kelas                                          : Tahun 4 Delima

Bilangan Murid                        : 30 Orang

Mata Pelajaran                         : Sains

Tema                                       : Menyiasat Alam Bahan

Tajuk                                       : 1) Bahan di sekeliling kita

                                                 
Objektif                                   : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :-

           1.    Menamakan objek-objek yang terdapat di sekelilingnya.

           2.   Menyatakan objek-objek mengikut kumpulannya
                berdasarkan jenis bahan yang digunakan untuk 
                membuatnya.

Pengetahuan Sedia Ada   :     1. Murid-murid telah tahu beberapa objek di sekelilingnya
                                                    seperti barang  permainan, kasut, baju, almari dan
                                                    sebagainya.

                                                2. Murid-murid telah tahu sebahagian objek-objek itu
                                                    diperbuat daripada  jenis bahann yang digunakan untuk
                                                    membuatnya.

Konsep                                    : Bahan

Bahan Bantu Mengajar           : Pemadam, meja, kerusi, botol air, straw, kasut, kad tugasan
                                                  (manila kad), anak  patung dan beberapa barang mainan,
                                                   slaid, puzzle dan lembaran kerja.

Nilai                                         : 1. Bekerjasama

                                                  2. Berkeyakinan dan berdikari

                                                  3. Sifat ingin tahu

Kemahiran                              : 1. Memerhati

                                                  2. Berkomunikasi

                                                  3. Pengelasan
 

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
 
Set Induksi
(5 minit)
 
Menamakan objek
 
 
 
 
 
-Guru mengeluarkan
  barang dari dalam
  kotak dan bersoal
  jawab dengan murid
  dengan meminta
  mereka menamakan
  objek-objek tersebut.
  ( anak patung, lori
  mainan,belon, cincin)
-Guru mengaitkan
  jawapan murid
  dengan
  tajuk pelajaran hari
  ini.
 
 
-Murid menamakan
  objek yang
  dilihat itu
  dengan betul
  mendengar dengan 
  teliti penerangan
  guru.
 
KPS:
Komunikasi
 
BBM:
Anak patung, belon,lori mainan rantai leher
 
Nilai Murni:
-Sifat ingin
  tahu
-Berkeyakinan
 
Penstrukturan Idea
 
(5 minit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penstrukturan semula idea
(7 minit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikasi Idea
(6 minit)
 
Pemerhatian secara kumpulan dengan menamakan objek-objek di sekeliling bilik sains dan sekitar kawasan sekolah
 
Pensel
Kerusi
Pasu
Kasut
Botol
Kunci
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyatakankan  objek berdasarkan jenis bahan yang digunakan untuk membuatnya
 
Jenis Bahan
Objek-objek
Getah
 
Kaca
 
Kulit
 
Plastik
 
Logam/Besi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengelaskan objek mengikut kumpulannya
 
 
 
Aktiviti 1:
-Guru membahagikan
  kelas kepada 5
  kumpulan (6 orang
  ahli).
-Guru menerangkan
  tugasan kepada
  murid
- Setiap kumpulan
  diminta
  memerhatikan
  dan mencari 5
  objek-objek di sekitar
  kawasan sekolah
  dan membawakan
  objek- objek itu ke
  dalam bilik
  sains.
-Guru memanggil
  wakil dari setiap
  kumpulan
  membentangkan
  hasil kerja mereka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviti 2:
-Guru meminta setiap
  kumpulan
  menyatakan
  objek-objek mengikut
  jenis bahan yang
  digunakan untuk
  membuatnya.
-Guru menyerahkan
  sampul yang
  mengandungi puzzle
  jenis bahan dan
  meminta murid
  mencantumkannya.
 
 
Kumpulan 1
Objek diperbuat
daripada getah
 
Kumpulan
2
Objek diperbuat
 daripada kaca
 
 
Kumpulan 3
Objek diperbuat
daripada kulit
 
Kumpulan
4
Objek diperbuat
daripada plastic
 
Kumpulan 5
Objek diperbuat
daripada
logam/besi
 
-Guru meminta setiap
  kumpulan
  membentangkan
  hasil tugasan mereka
  dengan menulisnya
  dipapan putih.
-Perbincangaan guru
  dan murid
-Guru membetulkan
  jawapan murid
  sekiranya terdapat
  kesalahan.
 
 
 
 
 
 
Aktiviti 3 :
-Guru menayangkan
  slaid yang
  menyenaraikan objek
  yang berlainan.
-Guru meminta setiap
  Murid berfikir dan
  memanggil beberapa
  wakil
  mengklasifikasikan
  mengikut jenis bahan
  yang diperbuatnya.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Murid duduk di
  dalam kumpulan
  masing-masing.
-Murid mencatatkan
  tugasan yang perlu
  dilakukan.
-Murid bergerak di
  dalam kumpulan
  mencari 5
  objek-objek di
  sekitar bilik sains
  -Setiap wakil
    kumpulan
  membentangkan
  hasil tugasan
  kumpulan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Murid dalam
  kumpulan
  mencantumkan
  puzzle jenis bahan
-Murid 
  menamakan
  objek-objek yang
  ada dan menulisnya
  dipapan putih
  berdasarkan jenis
  bahan yang
  digunakan mengikut
  kumpulan
  yang telah 
  ditetapkan.
-Wakil setiap
  kumpulan
  menulis dipapan
  putih dan
  hasil tugasan
  seperti berikut :
 
 -K1: Objek
         diperbuat
         daripada getah
-K2: Objek diperbuat
        daripada kaca
-K3: Objek diperbuat
        daripada kulit
-K4 :Objek diperbuat
        daripada plastic
-K5 :Objek diperbuat
        daripada
        logam/besi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Murid melihat
  senarai objek di
  dalam slaid yang
  ditunjukkan
-Wakil murid yang
  dipanggil dapat
  mengklasifikasikan
  mengikut
  kumpulannya
  dengan betul.
 
 
 
 
 
 
 
 
KPS:
-Komunikasi
-Pemerhatian
 
BBM:
-objek-objek di
  sekitar bilik
  sains
 
Nilai Murni:
-Sifat ingin
  tahu
-Berkeyakinan
-Berdikari
-Berkerjasama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPS:
-Komunikasi
-Pemerhatian
 
BBM:
-Sampul surat
-papan putih
 
Nilai Murni:
-Sifat ingin
  tahu
-Berkeyakinan
-Berdikari
-Berkerjasama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPS:
-Komunikasi
-pengelasan
 
BBM:
-slaid powerpont
 
Nilai Murni:
-Sifat ingin
  tahu
-Berkeyakinan
-Berdikari
-Berkerjasama
 
Penutup
(7 minit)
 
Rumusan , Kesimpulan dan Lembaran Kerja.
 
-Guru meminta 2
  orang mewakili
  semua kumpulan
  untuk membuat
  kesimpulan tentang
  jenis bahan dan sifat-
  sifat bahan.
-Guru mengedarkan
  lembaran kerja.
-Guru menyemak
  bersama-murid
  lembaran kerja.
 
-Wakil murid secara
  rawak membuat
  kesimpulan
- Murid-murid
  menyiapkan
  lembaran kerja
  sebagai 
  pengukuhan
- Murid membuat
  pembetulan
  sekiranya ada
  jawapan yang
  salah
 
 
KPS:
Komunikasi
 
BBM:
Lembaran kerja
 
Nilai Murni:
-Sifat ingin
  tahu
-Berkeyakinan
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 comments: